Bài viết này nhằm giúp các bạn tổng hợp lại về nghiệp vụ mua bán hàng hóa thông thường, từ đó có thể hiểu rõ được những quy trình, những chức năng có trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC

Quy trình kinh doanh thương mại

I/ Quy trình bán hàng thông thường:

Ghi chú: Bỏ qua những dạng thù đặc biệt như trả lại hàng bán, trả trước, credit memo, reconcile với banking, v.v…

Báo giá cho khách hàng tiềm năng (Potential Quotation) ==> Báo giá chính thức cho khách hàng (Customer Quotation) (Sau khi đã thỏa thuận về giá và các điều khoản trong HĐKT thì KH tiềm năng chuyển thành KH) ==> Có thể có Đơn đặt mua hàng từ khách hàng (Sales Order) ==> Hóa đơn bán hàng (Invoice)

==> (1) Phiếu xuất kho (Shipment/ Good Issue)
==> (2) Phiếu thu tiền từ Khách hàng thanh toán (Receipt payment) ==> Phiếu điều chỉnh đối chiếu Công nợ phải thu (giữa hóa đơn bán hàng & phiếu thu tiền thanh toán từ khách hàng – A/R Reconciliation)
[==>] (3) Khách hàng trả lại (Return Invoice) [==>] Trả lại tiền cho KH (Credit memo)

II/ Quy trình mua sắm thông thường

Ghi chú: Bỏ qua những trường hợp đặc biệt khác như trả lại nhà cung cấp, debit memo, reconcile với banking, v.v…

Yêu cầu mua hàng (Requisition Entry) –> Lập DS các nhà cung cấp cần chọn (Họ sẽ gửi những thứ cho mình để mình lựa chọn – kể cả đấu thầu – như là mình gửi đi cho KH) ==> Chọn NCC và hàng hóa của họ ==> Đơn mua hàng (Purchase Order)

==> (1) Phiếu nhập kho (Good Receipt)
==> (2) Hóa đơn mua hàng (Bill/Write check) ==> Phiếu chi thanh toán cho KH (Pay Bill)
[==>] (1′) Trả hàng cho NCC (Return Receipt) [==>] Nhận tiền trả lại (Return Debit memo)

Trên đây là viết theo kiểu luồng dữ liệu, nếu là các chức năng thì thay những danh từ –> động từ (VD: Phiếu Nhập kho –> Nhập Kho; Hóa đơn mua hàng –> Viết hóa đơn mua hàng, v.v…)

Thông thường ở các phần mềm kế toán của ta thường bỏ qua các bước đầu tiên của 2 quá trình trên mà thường chỉ bắt đầu nghiệp vụ liên quan đến kế toán như Invoice (Hóa đơn bán hàng) trong quy trình Sales và Bill (Hóa đơn mua hàng) trong quy trình Purchasing trở về sau thôi.

Tài liệu tham khảo: VNUNI_SIC.pps

Best Regards,

Privacy Preference Center