Quản lý bán hàng

Website bán hàng eShop

Add-ons

User

Dung lượng lưu trữ

Băng thông

Bản sao lưu CSDL

Bảo mật SSL

Đào tạo

Hỗ trợ

Bổ sung dung lượng lưu trữ

ClePOS S Free

0

Đơn giản

Không

Không

01

500Mbs

Không giới hạn

0

Không

Tài liệu, Video

Không

30,000đ/1Gb/tháng

ClePOS A

99,000

Nâng cao

Không

Không

05

1Gb

Không giới hạn

1

Không

Tài liệu, Video

Hỏi đáp

30,000đ/1Gb/tháng

ClePOS A + eShop

149,000

Nâng cao

Chuẩn

Không

10

2Gb

Không giới hạn

2

Miến phí 2 giờ + Tài liệu, Video

Hỏi đáp

30,000đ/1Gb/tháng

ClePOS A + eShop Plus

199,000

Nâng cao

Customized

Tích hợp Lazada, Shopee, mobile app...

10+

5Gb

Không giới hạn

4

Miến phí 4 giờ + Tài liệu, Video

Hỏi đáp

30,000đ/1Gb/tháng

Khuyến mại:
- 100 khách hàng đầu tiên được sử dụng Free 3 tháng trước khi tính tiền
- Đăng ký n năm được tặng thêm n tháng sử dụng miễn phí